บริษัท วาตานาเบ้แวค (ไทยแลนด์) จำกัด

การบำรุงรักษาปั๊มสุญญากาศ

บริษัทฯมีทีมผู้ชำนาญการด้านปั๊มสุญญากาศและประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ในการซ่อมบำรุงรักษาปั๊มสุญญากาศ เราสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพร้อมที่จะดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าตลอดเวลา

ออกแบบและปรับปรุงระบบปั๊มสุญญากาศ

เราสามารถออกแบบและปรับปรุงระบบปั๊มสุญญากาศให้เหมาะสมและตรงกับลักษณะงานของลูกค้า

เราซ่อมแซมบำรุงรักษาปั๊มสุญญากาศทุกชนิด / ออกแบบปั๊มให้เหมาะสมกับลักษณะงาน / ซื้อขายปั๊มและอะไหล่ / ตรวจเช็คจุดรั่วต่าง ๆพร้อมให้คำปรึกษา

>

ตรวจเช็คจุดรั่วของระบบปั๊มสุญญากาศ
เรามีบริการเช็คจุดรั่วของระบบปั๊มสุญญากาศ เนื่องด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและผู้ชำนาญการเกี่ยวกับปั๊มสุญญากาศทำให้เราสามารถหาจุดรั่วของระบบและทำการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

บริษัท วาตานาเบ้แวค (ไทยแลนด์) จำกัด

ขายอุปกรณ์ปั๊มสุญญากาศ

ทางบริษัทเรานำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ปั๊มสุญญากาศทั้งเก่าและใหม่ เรามีสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ
จากบริษัทผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ยาวนานและทีมช่างที่มีความชำนาญการด้านการซ่อมบำรุงระบบปั๊มสุญญากาศ

Our Service

งานบริการด้านการซ่อมบำรุงและออกแบบระบบปั๊มสุญญากาศ การวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบปั๊มสุญญากาศ เครื่องมือที่แม่นยำและทันสมัยรวมถึงทีมผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ทำงานด้านปั๊มสุญญากาศเป็นอย่างดี แก้ไขปัญหาระบบปั๊มสุญญากาศให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้งานของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากที่สุด เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ปัญหา